Aktualności

Debata nad Raportem o stanie Gminy Hanna

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) Wójt Gminy Hanna przedstawia Radzie Gminy Hanna raport o stanie Gminy Hanna za rok 2020. 


Raport obejmuje podsumowanie działalności  Wójta w roku poprzednim. 

W debacie nad raportem mogą zabierać głos radni oraz mieszkańcy gminy. 

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć Przewodniczącemu Rady Gminy w Hannie  pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej  20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że Rada postanowi o zwiększeniu tej liczby. 

Sesja, na której odbędzie się debata nad raportem o stanie Gminy Hanna, planowana jest na 22 czerwca 2021 roku. W związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 21 czerwca 2021 roku do godziny 15.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Hanna ul. Rynek 2/1, 22-220 Hanna.

Raport o stanie Gminy Hanna dostępny jest w  Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Hanna a także w sekretariacie Urzędu Gminy Hanna.

 

http://bip.gminahanna.pl/index.php/prawo-2/raport-o-stanie-gminy-hanna-za-2020-r

 

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31