Aktualności

Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Hannie

 Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Hannie

 

Umowa została zawarta w Lublinie dnia 28.10.2019 r.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 5 EKTYWNOŚĆ     ENERGETYCZNA  I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA, Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego, w formie współfinansowania UE .

Całkowita wartość projektu -  920 938,76 zł.

Wartość dotacji ze środków europejskich – ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego-  556 333,47 zł.

Prace budowlane związane z termomodernizacją budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Hannie zbliżają się ku końcowi.

Wykonano następujące prace związane z realizacją zadania:

- wymieniono stolarkę okienną i drzwiową,

- instalację elektryczną,

- nowe poszycie dachowe,

- wentylację wywiewno-nawiewną,

 

- instalację fotowoltaiczną,

- docieplenie budynku,

- technologię kotłowni,

 

 

Prace wykonywane są zgodnie z harmonogramem.

 

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31