Aktualności

Ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały: w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2022 rok

O G Ł O S Z E N I E

Działając na podstawie uchwały Nr XVIII/95/16 Rady Gminy Hanna z dnia 27.09.2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach pożytku publicznego:

o g ł a s z a m

 konsultacje projektu uchwały: w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2022 rok

Wójt Gminy Hanna zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.) do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2022 rok.

Celem przeprowadzenia konsultacji jest przedstawienie organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2022 rok, a w konsekwencji uzyskanie opinii zainteresowanych podmiotów w zakresie przygotowania konsultowanego projektu uchwały.

Konsultacje odbywać się będą do 29.10.2021 r., w formie wypełnienia załączonego formularza zawierającego opinie i uwagi do projektu uchwały, kierowanego do  Wójta Gminy Hanna.

W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie gminy Hanna.

Wypełniony formularz należy dostarczyć do dnia 29.10.2021 r. na:

  • adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
  • numer faksu 833 798 003
  • adres siedziby Urząd Gminy w Hannie, 22-220 Hanna, ul. Rynek 2/1 – do godz. 15:00.

O terminie decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Hanna.

Załączniki: Projekt uchwały oraz formularz dostępne są do pobrania ze strony: http://bip.gminahanna.pl/index.php/urzad-gminy/obwieszczenia-i-ogloszenia/782-ogloszenie-o-konsultacjach-projektu-uchwaly-w-sprawie-uchwalenia-rocznego-programu-wspolpracy-z-organizacjami-pozarzadowymi-i-innymi-podmiotami-mogacymi-realizowac-zadania-pozytku-publicznego-na-2022-rok 

Ogłoszenie o konsultacjach zostaje zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Hanna, na stronie www.gminahanna.pl oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Hanna od dnia 08.10.2021 r. do dnia 29.10.2021 r.

Hanna, dn. 08.10.2021 r.                                                                   Wójt Gminy Hanna

 

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30