Aktualności

Konkurs test wiedzy o Narodowym Spisie Powszechnym 2021 dla uczniów szkół średnich II edycja wrzesień 2021

W konkursie nie mogą brać udziału osoby, które uczestniczyły w I edycji testu!

 
Uwaga!

W przypadku osób które nie ukończyły 16 roku życia – należy dostarczyć Organizatorowi na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. kopię (w formie skanu/zdjęcia) zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika. Wzór zgody stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu (dostępny poniżej)

 

 1. Zadaniem konkursowym Uczestnika, jest udzielenie odpowiedzi przez ucznia na 40 pytań w formie testu wyboru umieszczonych na Formularzach Google pod adresem: : https://forms.gle/2DYKSyyRr7wiMTeJ8
 2. Uczeń powinien samodzielnie odpowiedzieć na pytania zawarte w quizie.
 3. Uczeń może wysłać odpowiedzi na pytania tylko jeden raz.
 4. Uczeń musi podać imię i nazwisko, adres e-mail oraz pełną nazwę szkoły, w której się uczy (jest to warunek niezbędny do otrzymania przez ucznia nagrody).
 5. Odpowiedzi na pytania należy przesłać poprzez formularz Google do 30 września 2021 r. Po tym terminie formularz Google będzie nieaktywny.

 

Zwycięzcy konkursu otrzymają następujące nagrody;

Miejsca od 1 do 10  - pendrive i głośnik bluetooth

Organizator wyłoni 10 zwycięzców (uczniów) Konkursu, którzy otrzymają największą liczbę punktów w quizie. W przypadku równej liczby uzyskanych punktów w quizie decyduje kolejność nadsyłanych odpowiedzi.

W quizie można zdobyć maksymalnie 40 punktów.

Regulamin konkursu

Oświadczenie - załącznik nr 1 do regulaminu

Więcej: https://lublin.stat.gov.pl/edukacja-statystyczna/konkursy-nsp-2021/nsp-test-szkola-srednia/

 

WPROWADZENIE STANU WYJĄTKOWEGO

Hanna, dnia 2 września 2021 r.

 

Mieszkańcy Gminy Hanna!

2 września 2021 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wydał rozporządzenie o wprowadzeniu 30-dniowego stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego i lubelskiego.
Na terenie gminy Hanna stanem wyjątkowym zostały objęte następujące miejscowości: Dołhobrody, Hanna, Janówka, Kuzawka, Pawluki.

W związku z wprowadzonymi ograniczeniami apeluję szczególnie o zachowanie ostrożności i czujności. W przypadku zauważenia osób podejrzanych proszę o niezwłoczne poinformowanie o tym Wójta Gminy bądź służby mundurowe (policję ,straż graniczną).

Przypominam także o obowiązku posiadania przy sobie dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość przez osoby, które ukończyły 18 lat, przebywające w miejscach publicznych na obszarze objętym stanem wyjątkowym, a w przypadku osób uczących się, które nie ukończyły 18 lat – legitymacji szkolnej;

                                                                    Wójt Gminy Hanna

                                                                   /-/

                                                                    Grażyna      Kowalik

Szczegółowe informacje: https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,2318,komunikat-ws-stanu-wyjatkowego.html

Usuwanie wyrobów zawierających azbest

Gmina Hanna informuje, że realizacja zadania pn.”Usuwanie wyrobów zawierających azbest” jest dotowana na podstawie umowy nr 154./2021/D/OZ z dnia 06.09.2021 r. zawartej
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Obowiązek udziału w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021

 

Informujemy, że na stronach internetowych poświęconych Narodowemu Spisowi Powszechnemu została opublikowana ważna informacja dotycząca NSP „Czy pamiętasz, że udział w spisie jest obowiązkowy?”.

linki do informacji:

https://stat.gov.pl/aktualnosci/czy-pamietasz-ze-udzial-w-spisie-powszechnym-jest-obowiazkowy,357,1.html .

https://spis.gov.pl/czy-pamietasz-ze-udzial-w-spisie-powszechnym-jest-obowiazkowy/.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” 2021

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2021

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hannie realizuje  Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021, który dofinansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego - Funduszu Solidarnościowego.

 

Na realizację Programu w roku 2021 Gmina Hanna otrzymała:

– wartość dofinansowania: 127 250,00 zł

– całkowita wartość: 127 250,00 zł

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia.

Usługi asystenckie w ramach Programu skierowane są do mieszkańców Gminy Hanna:

 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
 • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych.

Usługi asystenckie w ramach Programu są bezpłatne.

 Podstawowy zakres usług Asystenta obejmuje:

 1. wyjścia, powroty oraz/lub dojazdy w wybrane przez uczestnika Programu miejsca
  (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne, sportowe),
 2. pomoc w zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika programu przy ich realizacji,
 3. pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
 4. pomoc w nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
 5. korzystanie z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),
 6. pomoc w wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do/z placówki oświatowej (usługa asystenta na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi),

W wyniku realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 na obszarze Gminy Hanna zapewnione zostaną:

1)      możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym – łącznie zaplanowano 3080 godzin usług asystenckich;

2)      ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osób niepełnosprawnych do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia;

3)      przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych;

Informacje na temat realizacji Programu na obszarze Gminy Hanna można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Hannie lub pod numerem telefonu 83 3798208.

 

Podkategorie

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30