Aktualności

Komunikat Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego nt. organizacji pracy urzędów

W ostatnim czasie obserwujemy znaczny wzrost zakażeń koronawirusem, którego skutkiem jest coraz większa liczba zajętych łóżek oraz respiratorów w szpitalach, a także wzrost liczby zgonów. Obecna sytuacja w Polsce wymaga zdecydowanych działań, dlatego od 27 marca obowiązują nowe zasady bezpieczeństwa. Ich celem jest ograniczenie do minimum kontaktów społecznych. Dotyczy to także pracy administracji publicznej, w tym samorządowych urzędów i jednostek organizacyjnych. W tych podmiotach wszyscy pracownicy, którzy nie muszą wykonywać pracy stacjonarnie, co najmniej do 9 kwietnia powinni pracować zdalnie.

Przypominamy, że rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 512 z późn. zm.) nałożono na kierowników urzędów samorządowych oraz innych samorządowych jednostek organizacyjnych wykonujących zadania publiczne obowiązek polecenia pracownikom wykonywania pracy zdalnej. Do decyzji kierownika danej jednostki lub urzędu pozostawiono, które zadania będą wykonywane stacjonarnie. Może on wyłączyć z zakresu pracy zdalnej pracowników realizujących zadania niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom lub inne zadania niezbędne ze względu na przepisy prawa lub potrzeby urzędu lub jednostki, jeżeli nie jest możliwe ich wykonywanie w ramach pracy zdalnej (§ 22 rozporządzenia).

 

Komunikat w sprawie organizacji bezpośredniej obsługi interesantów w Urzędzie Gminy w Hannie

Szanowni Państwo,

W związku z utrzymującym się, na terenie Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii niezbędne jest podejmowanie działań mających na celu ograniczenie rozprzestrzenianiu się wirusa SARS- CoV-2.

 

W trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno interesantów jak i urzędników, Wójt Gminy Hanna wprowadził od dnia 19 marca 2021 r. następujące ograniczenia w funkcjonowaniu Urzędu:

 

  1. Od dnia 19 marca 2021 r. do 9 kwietnia 2021 r. Urząd będzie zamknięty.
  2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pracuje bez zmian.
  3. Wypłata świadczeń dla osób pobierających wypłatę w kasie odbędzie się 25.03.2021 r. w godzinach od 7.30 – 15.30 w Urzędzie Gminy.
  4. Zostaje wydłużony termin uregulowania płatności za wodę i ścieki do dnia 15.04.2021 r.
  5. Kontakt odbywać się będzie przede wszystkim z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej.

 

Do Państwa dyspozycji pozostają poniższe adresy do kontaktu:

Adres: ul. Rynek 2/1

22-220 Hanna

ePUAP:jk095d3hkk

adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Dyżur telefoniczny: Wójt Gminy Hanna 604 065 804

 

Pozostałe dane kontaktowe:

skarbnik: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

środowisko: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

USC: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Kontakt osobisty z pracownikami poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu będzie możliwy:

  • Jedynie w szczególnych uzasadnionych przypadkach,
  • Wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.

 

  1. Kasa Urzędu Gminy będzie nieczynna , wszystkie płatności rekomendujemy regulować w formie bezgotówkowej (m.in. przelewy bankowe, elektroniczne, przekazy pocztowe) na rachunek bankowy Urzędu Gminy o nr 18 8025 0007 0260 1863 2000 0020.

 

Ogłoszenie

Przerwa w dostawie Wody.

Informujemy, że w związku z koniecznością usunięcia awarii na wodociągu gminnym, dnia 15 marca (poniedziałek) w godzinach 9:00 – 14:00 nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości:  Dańce, Nowy Holeszów, Holeszów i Holeszów Osiedle. 

Komunikat Centralnego Biura Spisowego

Decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, podjętą w porozumieniu z Generalnym Komisarzem Spisowym, termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 na terenie całego kraju zostaje przedłużony do 16 lutego 2021 r.

 W związku z powyższym oferty na rachmistrza spisowego można składać do Urzędu Gminy Hanna w terminie do 16 lutego 2021 r. 

Wzór oferty dostępny jest na stronie: http://bip.gminahanna.pl/index.php/urzad-gminy/obwieszczenia-i-ogloszenia/658-ogloszenie-o-naborze-na-rachmistrza-spisowego-narodowy-spis-powszechny-2021 

 

 

Projekt zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gm. Hanna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Hanna http://bip.gminahanna.pl/index.php/zmiana-studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarywania-przestrzennego-gminy-hanna/662-projekt-zmiany-studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego-gm-hanna-wraz-z-prognoza-oddzialywania-na-srodowisko udostęopniony został projekt zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Hanna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - w ramach II publicznego wyłożenia do wglądu w dniach od 9 lutego 2021 r. do 11 marca 2021 r.  Uwagi do projektu studium należy składać w formie pisemnej do Wójta Gminy Hanna w nieprzekraczalnym terminie do dnia  10 kwietnia 2021 r.:

Podkategorie

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30